Релігієзнавчі студії

 • 5 травня 2008, 12:24 | Релігієзнавчі студії

  Україно-ісламський… монолог

  В межах цього короткого нарису ми не маємо наміру черговий раз привертати увагу до стереотипів у сприйнятті мусульманського Сходу, які досить активно створюються/руйнуються засобами масової інформації, політиками, науковцями, релігійними діячами або й взагалі "пересічними громадянами".

 • 26 лютого 2008, 11:03 | Релігієзнавчі студії | 

  Ad fontes або ще раз про анафему гетьманові Мазепі

  Загальновідомо, що будь-які дискусії навколо історичних подій чи персонажів насправді обумовлюються не пошуком якоїсь абстрактної істини, а конкретними потребами сьогодення. За великим рахунком історики часто виявляються зайвими в таких міжусобицях, адже їхні напрацювання цікавлять політиків лише тієї мірою, якою їх можна використати в якості зброї проти опонентів.

 • 25 лютого 2008, 10:30 | Релігієзнавчі студії | 

  Розуміння опозиції "Своє" та "Чуже" населенням Київської Русі

  "Своє і чуже" в свідомості етносу не є константою. Залежно від отриманого культурного досвіду, інтенсивності зовнішніх контактів, змінюються не стільки розуміння "свого і чужого", як їх якісне забарвлення. Тому пропоную здійснити короткий екскурс в минуле Київської Русі та розглянути декілька вимірів такої звичної нам опозиції "свій-чужий".

 • 11 лютого 2008, 13:00 | Релігієзнавчі студії | 

  Репатріація чи депортація? Вірмено-католики Галичини у сучасній Польщі

  Вірмено-католики Галичини у 1945 році повністю розділили із українськими греко-католиками їх трагічну участь, пов’язану з ліквідацією Східно-Католицьких Церков. Але, на відміну від українських греко-католиків, доля віруючих вірмено-католиків склалася набагато трагічніше, бо, крім закриття Церкви та репресій проти церковників, вони випробували повною мірою усю гіркоту штучного розколу цілісної вірмено-католицької релігійної громади Галичини і масову депортацію більшості вірних з рідної Галичини до Польщі.

 • 1 жовтня 2007, 10:09 | Релігієзнавчі студії | 

  Патріархат "Україна"

  Клерикалізм як управлінська модель із істотним впливом церковних керманичів на процеси організації суспільних справ ? знаний у світовій політології феномен. Його суть, однак, не зводиться лише до контролю релігійними діячами державної влади та переплетінні релігії з політикою, але, передусім, полягає у моделюванні структури суспільної свідомості громадян даної держави саме у контексті релігійних формул.

 • 17 липня 2007, 00:24 | Релігієзнавчі студії | 

  Єдина Помісна Українська Церква: від мрій до реалій

  Початок боротьби за відновлення української незалежності наприкінці 1980-х років покликав до життя й ідею Української Церкви, яка стала надбанням суспільства майже одночасно з ідеєю політичної самостійності.

 • 13 липня 2007, 16:15 | Релігієзнавчі студії | 

  Нотатки до прогнозу екуменічних тенденцій в Україні

  Почати писати цю невеличку статтю мене спровокував Іван Верстюк, котрий у статті “До проблематики екуменічних ініціатив” заявив: “… ніхто, я в цьому так само вельми переконаний, не наважиться робити будь-які прогнози стосовно екуменічних процесів, адже це настільки тонка та складна річ, що прогнози стають просто неможливими”.

 • 6 червня 2007, 17:12 | Релігієзнавчі студії | 

  До проблематики екуменічних ініціатив

  Екуменізм – традиційно одна з найскладніших богословських тем. Напевно, я не помилюся, якщо припущу, що нерідко її навіть зумисно уникають, не бажаючи вдаватися до розгляду та аналізу тих надскладних і в той же час надважливих проблем, що з необхідністю постають в екуменічній темі.

 • 27 березня 2007, 13:25 | Релігієзнавчі студії | 

  Трансформації соціально-богословської позиції сучасного українського євангельського протестантизму

  Український євангельський протестантизм є значущим фактором релігійного життя країни не тільки в силу кількісних характеристик, але й в силу власної інакшості, нетотожності домінуючим національним традиціям та кон’юнктурі політичних ситуацій.

 • 12 січня 2007, 16:54 | Релігієзнавчі студії | 

  Тиждень молитов за єдність християн. Історичний шлях

  Екуменічний рух – це процес без якого важко собі уявити та вичерпно зрозуміти сучасне християнство. Можна навіть ствердити, що сьогодні екуменізм надає богослов’ю, особливо в ситуації поділеного християнства, характерного та глибокого значення, оскільки є визначальним чинником його актуальності й цінності.

 • 28 грудня 2006, 16:17 | Релігієзнавчі студії | 

  Інформаційно-аналітична довідка про невідповідність діючому законодавству України публікацій релігійної організації Свідків Єгови

  Релігійна організація Свідків Єгови (РОСЄ) є міжнародною релігійною організацією, центр якої знаходиться у США, тобто поза зоною юрисдикції України. Основною юридичною структурою РОСЄ є корпорація Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Керівництво української філією РОСЄ здійснює Управлінське бюро релігійної організації Свідків Єгови в Україні

 • 31 жовтня 2006, 13:38 | Релігієзнавчі студії | 

  Канонічна автокефалія та українська християнська ідентичність

  Споглядаючи на історію, зауважуємо, що неодноразово відбувались намагання злагодити напруження та вияснити непорозуміння, які виникали між українськими Церквами.

 • 19 вересня 2006, 14:48 | Релігієзнавчі студії | 

  Екуменічна ситуація в Україні у контексті Центральної та Східної Європи

  Нещодавно перекладена і видана книга французького соціолога релігії Жана-Поля Віллема не лише відкриває перед українським читачем абсолютно нові горизонти та ставить нові акценти у окремих аспектах релігійного життя Європи, але й вводить досить маловідомі або зовсім невідомі поняття та концепти.

 • 8 вересня 2006, 11:41 | Релігієзнавчі студії | 

  Привід блукає в Україні, привід плагіату... (рецензія на навчальний посібник Я.Я.Чорненького "Релігієзнавство: теоретико-практичний курс")

  Останніми роками в Україні виходить з друку чимало підручників та посібників з релігієзнавства. Втім, один з них заслуговує на особливу увагу з причин відвертого й навіть нахабного привласнення його автором змістовного потенціалу не лише вітчизняних дослідників, але й класиків світового релігієзнавства.

 • 4 вересня 2006, 17:54 | Релігієзнавчі студії | 

  Новітні релігійні рухи: міфологеми та реальність

  Проблема діяльності та поширення новітніх релігійних рухів залишається актуальною для України. Як правило, це поняття в сучасному релігієзнавстві охоплює релігійні течії, що виникли, починаючи з другої половини ХХ ст.

 • 10 серпня 2006, 09:29 | Релігієзнавчі студії | 

  Ще раз про караїмів у Деражному

  Коли в пресі друкуються результати переписів, то така національна меншина, як караїми, часто значиться у графі "інші". Цей народ є настільки малочисельним, що багато-хто навіть не здогадується про його існування. Більш обізнаним відомо, що караїми компактно живуть в Криму та Литві, за Польщі проживали в м.Луцьку.

 • 11 травня 2006, 11:56 | Релігієзнавчі студії | 

  Канонічна територія Московської патріярхії. Аналіз сучасної російської православної думки

  В італійському єзуїтському журналі „Сивілта Католіка” за 16 березня 2005 року кардинал Валтер Каспер, президент Понтифікаційного Собору за Християнську Єдність, обвинуватив в екклезіологічній єресі Московський патріархат за окреслювання ним канонічної території Московського патріярхату, користуючись принципом культурної і етнічної ідентичностей.

 • 13 березня 2006, 13:22 | Релігієзнавчі студії | 

  Свідки Єгови чи єговізм? Питання етики написання наукових досліджень

  Досить часто науковці при дослідженні історії діяльності різноманітних конфесій користуються термінами, що не виправдовують себе як в етичному, так і в науковому плані. Одним із таких прикладів є вживання термінів "єговізм", "свідки Єгови", "Свідки Ієгови" до міжнародної конфесії Свідків Єгови.

 • 16 лютого 2006, 10:54 | Релігієзнавчі студії | 

  Специфіка молодіжної православної свідомості в глобалізованому суспільстві

  Процес релігійного відродження, що спостерігається сьогодні в Україні характеризуються швидким розширенням релігійної мережі, інтенсивним будівництвом культових споруд, широкою мережею духовних навчальних закладів різною конфесійної належності, а також інтерес до професії священнослужителя. Але вище перераховане є лише кількісними показниками "релігійного ренесансу".

 • 2 лютого 2006, 16:47 | Релігієзнавчі студії | 

  Соціально-економічний розвиток і еволюція пізньопротестантських громад в Україні

  Процеси глобалізації означають, крім іншого, ще й поширення тенденцій, які визначають суспільно-релігійний розвиток того чи іншого регіону на інші просторові ареали. Це не відбувається з неминучою необхідністю, не є всюдиприсутньою рисою глобалізації, але трапляється із дуже високою вірогідністю.