Релігієзнавчі студії

 • 30 вересня 2015, 16:15 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Легенда й історія короля Соломона: з минулого Срібної Землі

  Невелике село Кідьош – українською Зміївка – біля Берегового на Закарпатті має понад вісім сотень жителів, серед яких – чудові винороби і ткачі, котрі досі бережуть давні традиції батьківського ремесла. Як не як, а в тисячолітньому минулому цієї оселі на Срібній Землі – Закарпатті, за переказами, залишив свій слід король Соломон. Не ізраїльський, а угорський – син київської княжни, чиє зображення досі можна побачити у Святій Софії Київській.

 • 21 вересня 2015, 12:37 | Релігієзнавчі студії | 

  Корабель як символ Церкви в християнській культурі

  Чому в українському фольклорі існує образ корабля-храму та особливості конфесійних інтерпретацій образу корабля як символу Християнської Церкви з'ясуємо на прикладах творів образотворчого мистецтва.

 • 26 серпня 2015, 11:05 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Українські клерикальні партії Галичини (1896-1939)

  Історію українських клерикальних партій Галичини можна поділити на два періоди: до і після Першої світової війни.

 • 14 серпня 2015, 13:10 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Релігія та культура на фронтирі

  Що стосується міжконфесійних взаємин взагалі, в конфліктних ситуаціях здебільшого учасники історичного процесу в Україні керувалися політичною й економічною доцільністю. Дефіцит людських ресурсів також сприяв відносній толерантності загального клімату ситуації в Україні, що регулярно приваблювало сюди дисидентів з сусідніх країв. В результаті поступово сформувалося мультиконфесійне й мультикультурне суспільство, яке було таким аж до періоду Другої світової війни.

 • 5 серпня 2015, 14:47 | Релігієзнавчі студії | 

  Вчення УГКЦ про вибори влади як шлях до суспільних змін

  Вибори у демократичному ладі – ключовий момент, що фіксує та імплементує принцип народовладдя. А оскільки Церква в Україні протягом багатьох років є інститутом, що користується найбільшою суспільною довірою, актуальною є потреба вивчення позиції конфесій щодо виборів, відповідних елементів учень церков та релігійних організацій.

 • 10 липня 2015, 11:28 | Матеріали конференцій | 

  Митрополит Шептицький та його послання «О квестії соціальній»

  Щоб зрозуміти Митрополита, нам треба зануритися зовсім в іншу епоху, хоч, припускаю, ми вже ніколи не зможемо пізнати, як резонували ті чи ті думки Шептицького і його ровесників у параметрах тогочасного суспільства. Хочемо того чи ні, ми «прочитуємо» Шептицького очима людини початку ХХІ століття.

 • 18 червня 2015, 13:52 | Матеріали конференцій | 

  Моніторинг правової системи як ключовий аспект аналізу в галузі прав людини

  Моніторинг правової системи являє собою комплекс з оцінки, аналізу стану й динаміки законодавства та практики його застосування. Результати моніторингу використовуються з метою виявлення відповідності правової системи очікуваному соціальному результату.

 • 19 травня 2015, 14:50 | Релігієзнавчі студії | 

  Проблема ідентичності у сфері особистої діяльності вірян і офіційної діяльності конфесій

  Точка зору більшості людей щодо певної групи вірян або конфесії формується з допомогою як перевірених джерел інформації, так, на жаль, і з допомогою суб’єктивної інформації, правдивість якої викликає сумніви. Але ми маємо визнати неабияке значення особистості та її поведінки для формування суспільного сприйняття тієї чи іншої релігійної спільноти та її діяльності.

 • 8 травня 2015, 14:18 | Релігієзнавчі студії | 

  Огляд зарубіжного досвіду з метою конструювання законопроекта про державну політику в сфері державно-церковних відносин України

  Досвід закордонних країн досить великий, і його огляд потрібен як допоміжний матеріал при конструюванні нового українського закону. Адже, чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» прийнятий ще в 1991 р. За цей час, відбулись суттєві зміни в суспільстві, які дали поштовх трансформаціям і в діяльності релігійних організацій, їх статусу в державі.

 • 4 квітня 2015, 23:08 | Релігієзнавчі студії | 

  Законопроект про реституцію майна церкви (релігійних організацій), націоналізованого радянським режимом – вимога часу чи шлях до відновлення історичної справедливості?

  Питання реституції церковного майна, націоналізованого в роки радянської влади на території України або належної його компенсації як і раніше залишається невирішеним. А це створює об’єктивні передумови для обмеження соціальної активності церкви (релігійних організацій) в Україні й стабільності правового становища її майна в умовах ринкової економіки.

 • 20 березня 2015, 16:46 | Релігієзнавчі студії | 

  Актуальність релігії та сакральних цінностей в постсекулярну добу (європейський та український контекст)

  Тож в постсекулярну добу і філософія, і релігія виявились у ситуації, коли ніхто не сумнівається у їхній потрібності, однак постійно верифікується адекватність пропонованих ними шляхів, моделей належного майбутнього, способів його досягнення.

 • 31 січня 2015, 00:22 | Релігієзнавчі студії | 

  Свято Різдва Христового у народній релігійності українців

  Для вивчення змісту свята Різдва Христового в народній релігійній свідомості розглянемо і проаналізуємо релігійні погляди, властиві українцям у другій половині XIX — на початку XX ст.

 • 9 червня 2014, 20:28 | Матеріали конференцій | 

  Горизонти Української Помісної Православної Церкви

  Перш за все, розвиток Українського православ’я, який буде більш ефективним та дієвим завдяки конституюванню УППЦ, є потужним і практично не задіяним чинником ментального відродження й політичного, економічного та соціального розвою української нації.

 • 16 травня 2014, 17:33 | Матеріали конференцій | 

  Відповідальність Церков за майбутнє України

  Чи готові церкви до життя в часи суспільного ірраціоналізму? Ні. Чи готові Церкви надихати, спасати, виривати із сірої буденщини та яскравості вічного телесвята до чогось свого і навіть більше – до чогось національного, життєво важливого для суспільства? Ні. Церкви самозакохані на власних проблемах і потребах.

 • 15 травня 2014, 09:06 | Релігієзнавчі студії | 

  Народжена на Майдані — Громадянська Церква України

  Ми простежили за постанням нового феномену — Громадянської Церкви України, що, не будучи якоюсь окремою інституалізованою організацією, інтегрує в собі різні Церкви, конфесійних представників, духовних лідерів та громадян, об’єднаних спільною метою побудови гідного Майбутнього України на підставі вищих духовних цінностей та релігійно-національних ідеалів.

 • 7 травня 2014, 10:08 | Релігієзнавчі студії | 

  Формування громадянського суспільства в сьогоденній Україні: роль релігійного фактору

  Тема громадянського суспільства і ролі релігійного фактору в його формуванні вже давно перейшла з філософських трактатів і політичних праць в більш практичну площину – на шпальти газет, екрани телевізорів і просто – на вулиці і площі країни. Це можна спостерігати по країні нині – в усьому різноманітті проявів.

 • 6 березня 2014, 16:42 | Релігієзнавчі студії | 

  Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників (завершення)

  Трагічна й героїчна кульмінація Євромайдану 18-22 лютого породила черговий етап оцінок його церковно-релігійного фактору. Відтак, вже шостий етап таких оцінок може отримати власну назву від «Небесної сотні» – вона виражає не лише жертвенний подвиг героїв Майдану, але й, певною мірою, відображає вибуяння народної майданної міфотворчості, що має релігійно-містичне забарвлення.

 • 7 лютого 2014, 10:51 | Релігієзнавчі студії | 

  Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників (не закінчення)

  Протестувальники вийшли на новий рівень усвідомлення можливої ролі Церкви та новий рівень зворотнього зв’язку зі своїми пастирями в намірі вплинути на характер та ефективність їхньої участі в подіях.

 • 20 січня 2014, 17:13 | Релігієзнавчі студії | 

  Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників (продовження)

  Перший робочий тиждень після різдвяно-новорічних святок приніс і подію, з котрої почався наступний, четвертий етап оцінок церковно-релігійного фактора на Євромайдані. Черговий етап спровокував лист з Міністерства Культури України до Глави УГКЦ Святослава (Шевчука)

 • 16 січня 2014, 17:13 | Релігієзнавчі студії | 

  Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників

  Феномен Євромайдану є, серед іншого, непересічним маркером духовного стану українців та щедрим джерелом документальних матеріалів для дослідників-суспільствознавців, зокрема – релігієзнавців. Як ніколи яскраво оприлюднюється та втілюється в конкретних справах позиція Церков (в особах як їх священства, так і мирян) в Україні щодо її подальшого розвитку – політичного, культурно-цивілізаційного, духовного.