За авторами

 • 21 вересня 2013, 22:25 | Ярослав ДАШКЕВИЧ

  Русь і Вірменія. Конфесійні і культурні контакти ІХ - перша половина ХІІІ ст.

  Конфесійні контакти між Вірменією і Руссю досі не стали об'єктом усебічного дослідження.

 • 12 серпня 2013, 14:14 | Історія

  Історія православної церкви в Україні

  У монографії здійснено спробу історичного, філософського, релігієзнавчого висвітлення найважливіших — ви токового і переломних — періодів історії православ’я в Україні, починаючи від введення християнства в Київській Русі до наших днів.

 • 11 січня 2013, 11:57 | Митрополит ІЛАРІОН (Огієнко)

  Іларіон (Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу

  У книзі описано всі дохристиянські вірування, слов'янську міфологію, головних дохристиянських богів, українську демонологію, дохристиянську богослужбу, відунство і повір'я тощо.

 • 14 травня 2012, 16:27 | Михайло ГАВРИЛІВ

  Михайло Гаврилів. Кожна людина -це перш за все історія

  Автобіографія українського католицького священика в сучасній (радянській) Україні

 • 13 січня 2012, 13:31 | Іван КАЩАК

  Іван Кащак. Митрополит Андрей Шептицький і постання Української Католицької Церкви в Сполучених Штатах Америки

  Автор пропонованої праці досліджує і розгортає перед читачем дві історичні лінії, що згодом зливаються в одну: зародження Української Католицької Церкви в Америці і роль Митрополита Андрея Шептицького у її становленні і зміцненні на американському континенті.

 • 23 серпня 2011, 11:51 | З історії релігійної думки на Україні

  Останки старої релігії в українській селянській обрядності

  Річний обіг сільського життя в нас ще донедавна (а подекуди й досі, бодай у фрагментах) становив дуже цікаву систему обрядів і відправ: молитв, магічних актів і трапез-жертв, якою давній українець підтримував і управильняв свої відносини до довколишнього світу: до тих сил, що ним правлять, до свого людського оточення і до тих поколінь, які відійшли і яким він завдячував своє існування.

 • 23 серпня 2011, 11:49 | З історії релігійної думки на Україні

  Передхристиянський релігійний світогляд

  Для пізнання релігійного світогляду українського народу з-перед християнізації маємо три категорії джерел. Одна — це найстарші вісті чужоземних письменників-сучасників про релігію українських племен; сюди ж можна прилучити також згадки в договорах Русі з греками в X в., переховані в наших літописах, бо укладалися вони, очевидно, греками відповідно тому, що останні знали про релігійні погляди Русі. Друга — це згадки наших писаних пам’яток із християнських часів, де принагідно згадуються старі релігійні обряди або називаються ймення давніших богів; такі згадки маємо в київських літописах, в проповідях, які докоряли людям за заховування старих передхристиянських обрядів, та в поетичних прикрасах «Слова о полку Ігоревім». Третя — це нинішній або недавній народній обряд, у деяких місцях ще й тепер дотримуваний з великою докладністю, а в інших — записаний в досить свіжім стані в минулім столітті

 • 23 серпня 2011, 11:34 | З історії релігійної думки на Україні

  Вступ

  Уміщені в цій збірці раніше опубліковані праці М. С. Грушевського (або витяги з них) друкуються без будь-яких скорочень і змістового редагування. Повністю зберігаються літературний стиль автора, особливості бібліографічного описання цитованих і згадуваних ним наукових досліджень.

 • 2 січня 2010, 21:37 | Микола КОСТОМАРОВ

  Д†русскія народности

  [Костомаров Н. Две русские народности // Основа. — СПб., 1861. — №3. — С. 33-80.]

 • 30 грудня 2009, 16:06 | За авторами | 

  Советская власть и РПЦ в годы Великой Отечественной войны - было ли коренное изменение политики?

  Вопрос о роли религии в СССР после ВОВ вызывал и вызывает, в связи с настойчивой клерикализацией и настойчивом навязывании религии на всем постсоветском пространстве, огромное количество вопросов и спекуляций.