За авторами

 • 17 січня 2018, 16:28 | Олекса Воропай

  Звичаї нашого народу

  Етнографічний нарис

 • 18 січня 2017, 09:18 | Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій

  Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій

  Курс лекцій — перша в історіографії спроба висвітлення ґенези, етапів еволюції та сучасного стану протестантизму в Україні.

 • 17 січня 2017, 16:48 | Рекомендована література

  Рекомендована література

 • 17 січня 2017, 16:43 | Лекція 14. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку

  Лекція 14. Сучасний протестантизм в Україні: динаміка і тенденції розвитку

  Повоєнний час був одним з найскладніших в історії протестантизму, з якого він вийшов із серйозними втратами, що позначилися на структурі, характері діяльності громад, житті багатьох віруючих.

 • 17 січня 2017, 16:39 | Лекція 13. Лютеранство і кальвінізм першої половини XX ст. Формування української протестантської церкви

  Лекція 13. Лютеранство і кальвінізм першої половини XX ст. Формування української протестантської церкви

  Історія протестантизму в Україні у першій третині ХХ ст. знає, натомість, один, на перший погляд, несподіваний поворот. Йдеться про спробу повернення на її терени ранніх протестантських течій — лютеранства і кальвінізму, сліди яких загубилися тут ще на початку ХVIII ст.

 • 17 січня 2017, 16:32 | Лекція 12. Пізній протестантизм (адвентизм, п‘ятидесятництво, єговізм)

  Лекція 12. Пізній протестантизм (адвентизм, п‘ятидесятництво, єговізм)

  На початку XX ст. пізній протестантизм поступово втрачає позиції в Східній Україні. Його діяльність переноситься у західноукраїнський реґіон. Така течія як єговізм діє тільки в Західній Україні. Саме тут у 20-х роках XX ст. відновлюють діяльність лютеранство й кальвінізм, які, на противагу XVI-XVII ст., набирають уже виразних українських рис.

 • 17 січня 2017, 16:27 | Лекція 11. Пізній протестантизм (баптизм і євангельське християнство)

  Лекція 11. Пізній протестантизм (баптизм і євангельське християнство)

  Остаточне утвердження пізньопротестантських течій в Україні — баптизму, євангельського християнства, адвентизму, а з початком ХХ ст. п’ятидесятництва та єговізму — припадає на час становлення капіталізму в Росії, що певною мірою визначило ідейний зміст і характер діяльності цих течій.

 • 17 січня 2017, 16:21 | Лекція 10. Раціоналістичні рухи XIX ст. Український штундизм

  Лекція 10. Раціоналістичні рухи XIX ст. Український штундизм

  Численна література кінця ХIХ - початку ХХ ст., присвячена феномену малоросійського або південноруського штундизму, починається, здебільшого, з розповідей про німецькі штундер-братства та їхню пропаґанду серед українського селянства.

 • 17 січня 2017, 16:10 | Лекція 9. Просвітництво і прояви пієтизму в Україні

  Лекція 9. Просвітництво і прояви пієтизму в Україні

  Епоха Просвітництва стала переломною і в еволюції європейського протестантизму, спричинивши його вихід на світову арену.

 • 17 січня 2017, 16:06 | Лекція 8. Протестантизм у XVIII-XIX ст. Меннонітство

  Лекція 8. Протестантизм у XVIII-XIX ст. Меннонітство

  Друга половина XVII - початок XVIII ст. — період найбільших втрат протестантизму в Україні, що була охоплена смугою військових дій.

 • 17 січня 2017, 16:01 | Лекція 7. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (література і наука)

  Лекція 7. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (література і наука)

  Суттєвий внесок у національно-культурні процеси в Україні зробили протестанти науковою і літературною діяльністю.

 • 17 січня 2017, 15:55 | Лекція 6. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови)

  Лекція 6. Місце протестантизму в національно-культурному русі XVI - першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови)

 • 17 січня 2017, 15:34 | Лекція 5. Ранній протестантизм в Україні (атитринітаризм і социніанство)

  Лекція 5. Ранній протестантизм в Україні (атитринітаризм і социніанство)

  Зародження Реформації пробудило критичну думку, нові філософсько-етичні, соціально-політичні моделі, форми релігійного і світського життя. У процесі “розумової революції” пожвавлюється релігійне вільнодумство. Своєрідним синтезом протестантської доктрини і релігійного вільнодумства, а точніше — ренесансно-вільнодумною проекцією протестантизму став у ХVI-ХVII ст. антитринітаризм.

 • 17 січня 2017, 14:07 | Лекція 4. Ранній протестантизм в Україні (лютеранство, чеське братство, кальвінізм)

  Лекція 4. Ранній протестантизм в Україні (лютеранство, чеське братство, кальвінізм)

  Першою організаційно оформленою нововірчою течією в Україні стало лютеранство, що з’являється у 30-40-х роках ХVI ст.

 • 17 січня 2017, 13:54 | Лекція 3. Раціоналістичні єресі в Україні XV-XVI ст.

  Лекція 3. Раціоналістичні єресі в Україні XV-XVI ст.

  Зародженню протестантизму в Україні значною мірою сприяли також єретичні рухи східнослов’янського походження, генетично пов’язані з православною релігійною культурою.

 • 17 січня 2017, 12:52 | Лекція 2. Україна в європейському реформаційному процесі. Загальне й особливе

  Лекція 2. Україна в європейському реформаційному процесі. Загальне й особливе

  Головною рушійною силою протестантизму в Україні як складової частини польсько-литовської держави стає економічний і політичний інтерес шляхетського стану. На відміну від Західної Європи, протестантизм тут взагалі не поширюється серед народних мас.

 • 17 січня 2017, 12:34 | Лекція 1. Зародження Реформації. Віросповідна сутність протестантизму

  Лекція 1. Зародження Реформації. Віросповідна сутність протестантизму

  Кінець XV - перша половина XVII cт. — переломна епоха людської цивілізації, яку прийнято називати епохою переходу від Середньовіччя до Нового часу. Це був період, коли, з одного боку, відбувалися глибокі соціально-економічні й політичні зміни, що зумовили зародження буржуазних відносин у Європі, з іншого — кардинальна духовна перебудова усього середньовічного суспільства.

 • 17 січня 2017, 12:21 | Вступ

  Вступ

  Духовне життя України невід’ємне від її релігійних традицій, що, як правило, асоціюються з православ’ям, католицизмом, уніатством. Однак повне бачення самобутності нашого краю неможливе без знання минулого і сучасного протестантизму.

 • 26 жовтня 2016, 16:52 | Інша тематика | 

  Бути поруч

  «Бути поруч» – саме так звучить кредо військових капеланів багатьох армій. Вони покликані залишатись пліч-о-пліч з військовими, підтримувати їх духовно, ставати невід’ємною частиною військового колективу. Ці служителі не лише завжди поруч зі своїми друзями, а й підтримують їхні родини, слугують мостом між мирним життя та фронтом.

 • 16 лютого 2014, 17:25 | Микола КОСТОМАРОВ

  Книги битія українського народу

  «Книги Битія...» — один з найяскравіших документів української думки XIX ст., задумані і написані як програма Кирило-Мефодіївського братства, став своєрідним Маніфестом відродженого в XIX ст. українства.