Релігієзнавчі студії

 • 4 квітня 2016, 10:38 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Севастіян Сабол – Зореслав: чернець, поет, дослідник

  Кожен народ має «загублених» у часі й просторі талановитих своїх дітей, пізнати життя і спадщину яких – настійлива потреба. Одним із таких малознаних українців досі залишається отець Севастіян Сабол, ЧСВВ. Він – знакова постать української історії ХХ століття.

 • 24 лютого 2016, 19:16 | Релігієзнавчі студії | 

  Спогади Кирила Студинського: з побуту галицького семінариста кінця ХІХ ст. (ч.6.)

  Згадаю ще про останніх двох моїх професорів богословського виділу у Львові д-ра Климентія Сарницького і др. Йосипа Делькевича.

 • 19 лютого 2016, 09:23 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Спогади Кирила Студинського: з побуту галицького семінариста кінця ХІХ ст. (ч.5.)

  А все ж навіть із псотників виходили зразкові священики. Все ж таки не можна сказати, щоб ці псоти не розстроювали життя в духовній семінарії.

 • 12 лютого 2016, 12:10 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Спогади Кирила Студинського: з побуту галицького семінариста кінця ХІХ ст. (ч.4.)

  Каменем незгоди між питомцями і ректором була «Вареха», що кормила питомців. Звалася вона Гайванович і була вдовою по судді, що вмер рано і залишив її з чотирма дітьми.

 • 4 лютого 2016, 08:11 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Спогади Кирила Студинського: з побуту галицького семінариста кінця ХІХ ст. (ч.3.)

  Як тільки о. Бачинський обняв ректорат, за найважнішу ціль поставив собі довести до нового будинку семінарії. Шефи львівського і віденського будівництва Гавришкевич і Сетті оглянули старий будинок і дораджували добудувати другий поверх коштом 150 тисяч ґульденів.

 • 29 січня 2016, 09:05 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Спогади Кирила Студинського: з побуту галицького семінариста кінця ХІХ ст. (продовження)

  Мені доведеться ще говорити про ректорат львівської духовної семінарії та про моїх професорів в тому самому розділі, а поки-що скажу декілька слів про питомецьке життя національне та про його організацію.

 • 22 січня 2016, 11:48 | Релігієзнавчі студії | 

  Спогади Кирила Студинського: з побуту галицького семінариста кінця ХІХ ст.

  Ім’я Кирила Студинського (1868-1941) добре відоме особливо історикам літератури та українського національного руху XIX ст. Значно менш відомі пов’язання К.Студинського з Церквою, хоча він належав до знатного священичого роду і вчився у духовній семінарії.

 • 21 грудня 2015, 16:30 | Релігієзнавчі студії | 

  Олександр БАРВІНСЬКИЙ: християнин, політик, реаліст

  Наступного 2016 року виповниться 100 років з дня смерти видатного галицько-українського діяча Олександра Барвінського – помітної постаті також у контексті історії Церкви. Зауважимо, що наприкінці 1990-х років у Львові було зроблено чимало для повернення його доброго імені. Проте буремні події початку нового століття скерували духовні пріоритети в іншому напрямку, внаслідок чого серед громадськости особа О. Барвінського залишається маловідомою.

 • 28 листопада 2015, 21:57 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Караїми Галича – історія і спадок призабутої громади

  Десятки народів населяють Україну у наші дні, і частина з них вважає цю землю також своєю батьківщиною. Ще десятки народів, котрі вважали землі України рідними, вже зникли. Але є також ті, що перебувають на межі між виживанням і забуттям. В останній групі перебувають нечисленні караїми: народ огузько-кипчацької підгрупи тюркської мовної групи.

 • 30 вересня 2015, 16:15 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Легенда й історія короля Соломона: з минулого Срібної Землі

  Невелике село Кідьош – українською Зміївка – біля Берегового на Закарпатті має понад вісім сотень жителів, серед яких – чудові винороби і ткачі, котрі досі бережуть давні традиції батьківського ремесла. Як не як, а в тисячолітньому минулому цієї оселі на Срібній Землі – Закарпатті, за переказами, залишив свій слід король Соломон. Не ізраїльський, а угорський – син київської княжни, чиє зображення досі можна побачити у Святій Софії Київській.

 • 21 вересня 2015, 12:37 | Релігієзнавчі студії | 

  Корабель як символ Церкви в християнській культурі

  Чому в українському фольклорі існує образ корабля-храму та особливості конфесійних інтерпретацій образу корабля як символу Християнської Церкви з'ясуємо на прикладах творів образотворчого мистецтва.

 • 26 серпня 2015, 11:05 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Українські клерикальні партії Галичини (1896-1939)

  Історію українських клерикальних партій Галичини можна поділити на два періоди: до і після Першої світової війни.

 • 14 серпня 2015, 13:10 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Релігія та культура на фронтирі

  Що стосується міжконфесійних взаємин взагалі, в конфліктних ситуаціях здебільшого учасники історичного процесу в Україні керувалися політичною й економічною доцільністю. Дефіцит людських ресурсів також сприяв відносній толерантності загального клімату ситуації в Україні, що регулярно приваблювало сюди дисидентів з сусідніх країв. В результаті поступово сформувалося мультиконфесійне й мультикультурне суспільство, яке було таким аж до періоду Другої світової війни.

 • 5 серпня 2015, 14:47 | Релігієзнавчі студії | 

  Вчення УГКЦ про вибори влади як шлях до суспільних змін

  Вибори у демократичному ладі – ключовий момент, що фіксує та імплементує принцип народовладдя. А оскільки Церква в Україні протягом багатьох років є інститутом, що користується найбільшою суспільною довірою, актуальною є потреба вивчення позиції конфесій щодо виборів, відповідних елементів учень церков та релігійних організацій.

 • 10 липня 2015, 11:28 | Матеріали конференцій | 

  Митрополит Шептицький та його послання «О квестії соціальній»

  Щоб зрозуміти Митрополита, нам треба зануритися зовсім в іншу епоху, хоч, припускаю, ми вже ніколи не зможемо пізнати, як резонували ті чи ті думки Шептицького і його ровесників у параметрах тогочасного суспільства. Хочемо того чи ні, ми «прочитуємо» Шептицького очима людини початку ХХІ століття.

 • 18 червня 2015, 13:52 | Матеріали конференцій | 

  Моніторинг правової системи як ключовий аспект аналізу в галузі прав людини

  Моніторинг правової системи являє собою комплекс з оцінки, аналізу стану й динаміки законодавства та практики його застосування. Результати моніторингу використовуються з метою виявлення відповідності правової системи очікуваному соціальному результату.

 • 19 травня 2015, 14:50 | Релігієзнавчі студії | 

  Проблема ідентичності у сфері особистої діяльності вірян і офіційної діяльності конфесій

  Точка зору більшості людей щодо певної групи вірян або конфесії формується з допомогою як перевірених джерел інформації, так, на жаль, і з допомогою суб’єктивної інформації, правдивість якої викликає сумніви. Але ми маємо визнати неабияке значення особистості та її поведінки для формування суспільного сприйняття тієї чи іншої релігійної спільноти та її діяльності.

 • 8 травня 2015, 14:18 | Релігієзнавчі студії | 

  Огляд зарубіжного досвіду з метою конструювання законопроекта про державну політику в сфері державно-церковних відносин України

  Досвід закордонних країн досить великий, і його огляд потрібен як допоміжний матеріал при конструюванні нового українського закону. Адже, чинний Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» прийнятий ще в 1991 р. За цей час, відбулись суттєві зміни в суспільстві, які дали поштовх трансформаціям і в діяльності релігійних організацій, їх статусу в державі.

 • 4 квітня 2015, 23:08 | Релігієзнавчі студії | 

  Законопроект про реституцію майна церкви (релігійних організацій), націоналізованого радянським режимом – вимога часу чи шлях до відновлення історичної справедливості?

  Питання реституції церковного майна, націоналізованого в роки радянської влади на території України або належної його компенсації як і раніше залишається невирішеним. А це створює об’єктивні передумови для обмеження соціальної активності церкви (релігійних організацій) в Україні й стабільності правового становища її майна в умовах ринкової економіки.

 • 20 березня 2015, 16:46 | Релігієзнавчі студії | 

  Актуальність релігії та сакральних цінностей в постсекулярну добу (європейський та український контекст)

  Тож в постсекулярну добу і філософія, і релігія виявились у ситуації, коли ніхто не сумнівається у їхній потрібності, однак постійно верифікується адекватність пропонованих ними шляхів, моделей належного майбутнього, способів його досягнення.