Релігієзнавчі студії

 • 10 жовтня 2010, 12:11 | Релігієзнавчі студії | 

  З історії Проскурівської церковної філії Братства "Діяльно–Христова Церква" у 20-х роках ХХ ст.

  У статті з‘ясовано склад парафій Проскурівської церковної округи які відносились до "Діяльно – Христової Церкви", взаємини "духовних наставників" філії Братства з Проскурівським єпископом Максимом (Задвірняком) та з Всеукраїнською Православною Церковною Радою (ВПЦР) Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ).

 • 26 липня 2010, 14:18 | Релігієзнавчі студії | 

  Християнські виміри демократії в історії західної цивілізації: історіософські роздуми релігієзнавця

  Християнство та демократія в добу постсучасності, тобто критично-історичного філософського та теологічного ревізіонізму, виявляють всю повноту та неоднозначність зв’язків. Те, що раніше видавалося очевидним – позитивна спорідненість християнської віри та демократичних форм соціального життя, втрачає довіру. Справа не тільки в очевидній кризі обох, але й у взаємному розчаруванні та навіть ressentiment.

 • 24 червня 2010, 15:40 | Релігієзнавчі студії | 

  "Православний" і "Католицький": проблема дефініції понять

  Проблеми українського релігієзнавства простежуються на елементарному — поняттєвому – рівні. Це стосується і таких ключових у дослідженні християнства понять, як "православний" та "католицький".

 • 31 травня 2010, 16:18 | Релігієзнавчі студії | 

  Канонічний аспект повернення члена секти до Католицької Церкви

  Ще від початків християнства віра в Христа була великим випробуванням для навернених. Проповідування об’явлених правд наштовхувалося на труднощі й нерозуміння в часах, коли фундаменти християнської віри тільки починали створюватися. Згодом, з огляду на розбіжності в поглядах тогочасних пресвітерів і вірних і те, що, подаючи певні аргументи, дехто фальшував правду або помилково розумів об’явлену дійсність, поставали догматичні суперечки. У тих суперечках народжувалося правдиве вчення Вселенської Церкви.

 • 25 травня 2010, 17:19 | Релігієзнавчі студії | 

  Філософія релігії як "буття на межі" філософії і релігії

  Українське релігієзнавство вже відбулось як самостійний комплекс наукових дисциплін з цілою картою власних дослідницьких територій. Однак залишається актуальною проблема демаркації кордонів, взаємин із суміжними проблемними полями.

 • 29 квітня 2010, 13:19 | Релігієзнавчі студії | 

  Християнський солідаризм Андрея Шептицького

  Сьогодні, коли стають актуальними пошуки української національної ідеї, яка б стала реальною альтернативою до беззаконного порядку, знову стають актуальними думки Митрополита Андрея Шептицького про громадянське суспільство, правову державу і самостійне існування націй.

 • 24 квітня 2010, 16:33 | Релігієзнавчі студії | 

  Учение о любви – фундамент социального учения папы Бенедикта XVI

  Комментарии политологов и экспертов, прозвучавшие в связи с пятилетием понтификата Бенедикта XVI, в основном отличаются поверхностным взглядом. «Консерватор»… Но оценить специфику консерватизма папы можно только с помощью глубокого понимания его теологии.

 • 15 березня 2010, 10:31 | Релігієзнавчі студії | 

  Ноосфера чи пневматосфера? Пошуки моделі розвитку людської цивілізації в контексті вчення В. Вернадського та П. Флоренського

  В XX столітті людство радикально змінило природу. В біосфері виділися як окрема реальність область природи, що змінена діяльністю людини як розумної істоти. Цю область В. Вернадський назвав «ноосферою» (від грецького «ноос» — «розумний»).

 • 26 лютого 2010, 20:51 | Релігієзнавчі студії | 

  Російська православна еміграція і екуменічний рух

  Якщо погортати сторінки історії Російської Православної Церкви, то стане помітно, що вона завжди намагалася уникати контактів із західним християнством. Якщо ж зустрічі відбувалися, то радше перетворювалися на потік прокльонів та анафем, ніж на спроби вести діалог.

 • 28 січня 2010, 17:33 | Релігієзнавчі студії | 

  Неотомізм: шлях до сьогодення

  Енцикліка Лева XIII Aeterni patris (1879), що проголосила відродження томізму, була підтримана наступними папами, хоча ті були більшими консерваторами і часто намагалися перетлумачити ідеали неотомізму у фундаменталістському руслі. Саме через це доля неотомізму після смерті Лева XIII була більш складною, ніж передбачав цей великий папа.

 • 12 січня 2010, 14:51 | Релігієзнавчі студії | 

  Патріархат в Католицькій Церкві

  Патріарший статус в Католицькій Церкві протягом історії християнства займає швидше дискусійне місце, аніж є чітко сформульованим концептом.

 • 16 листопада 2009, 12:47 | Релігієзнавчі студії | 

  Велeградські конгреси в 1907-1936 роках: контекст зародження, перебіг подій та участь в них Греко-Католицької Церкви (част. 2)

  Автор цієї статті ставить за мету висвітлити роль та показати вплив велеградських конгресів, які відбувалися в період 1907-1936 років, на історичну еволюцію ідеї та практики екуменізму.

 • 16 листопада 2009, 12:37 | Релігієзнавчі студії | 

  Велeградські конгреси в 1907-1936 роках: контекст зародження, перебіг подій та участь в них Греко-Католицької Церкви (част. 1)

  Автор цієї статті ставить за мету висвітлити роль та показати вплив велеградських конгресів, які відбувалися в період 1907-1936 років, на історичну еволюцію ідеї та практики екуменізму.

 • 5 жовтня 2009, 14:59 | Релігієзнавчі студії | 

  Глобальні тенденції релігійного розвитку у ХХІ столітті

  У другій половині ХХ століття інтелектуали демонстрували вже набагато більше оптимізму стосовно майбутнього релігії, ніж на його початках.

 • 25 серпня 2009, 00:44 | Релігієзнавчі студії | 

  Випробування віри: рятування євреїв українськими та вірменськими душпастирями під час Другої світової війни

  В основу цього дослідження покладені реальні документи із архівів КДБ, вивчення яких стало можливим лише завдяки політиці відкритості, яку останніми роками веде демократичне керівництво незалежної України.

 • 7 травня 2009, 16:41 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  90 років анафеми Арсена Річинського: один сюжет з історії руху за Українську Церкву

  Історія Церкви пройнята прагненням гармонійно поєднати віру в єдиного Бога із культурним розмаїттям народів світу. Та ідеальне поєднання християн у євангельській любові на практиці часто ставало їх приєднанням у підпорядкування

 • 23 березня 2009, 10:29 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Ярема Вишневецький — ворог православ’я чи православний меценат

  Напевно, жоден учасник польсько-козацької війни 1648-1654 рр. не отримав на свою адресу стільки кпинів, дорікань і негативних оцінок в українській історіографії, публіцистиці та художній літературі, як князь Ярема.

 • 11 березня 2009, 10:55 | Релігієзнавчі студії | 

  Симонія

  Слово це справді дивне і рідко вживане у нашому побутовому лексиконі. Хоча як термін, що означає відхилення у церковному житті, почало існувати досить давно – практично ще з апостольських часів. Своєю появою воно завдячує одній події з Нового Заповіту, зокрема рядкам восьмої глави книги Діянь апостолів.

 • 9 березня 2009, 17:33 | Релігієзнавчі студії | 

  Українські релігійні стереотипи та їх вплив на процеси культурної ідентифікації сучасних українців: європейський та альтернативний вектори

  Реальність суспільства, в якому ми живемо, наповнена безліччю стереотипів — етнічних, політичних, гендерних, вікових, культурних, мовних, релігійних, які заважають набуттю новітньої ідентичності як колективним, так й індивідуальним суб’єктам.

 • 17 лютого 2009, 10:18 | Релігієзнавчі студії | view photo | 

  Православно-католицьке примирення і Київська Церква: пропозиції архиєпископа Всеволода (Майданського)

  У грудні минув рік відтоді, як до Господа відійшов владика ВСЕВОЛОД (Майданський), архиєпископ Скопельський УПЦ в США, представник Константинопольського Патріарха в діалозі з Римо-Католицькою Церквою. Архиєпископ Всеволод був знаною в Україні постаттю. Українець за походженням, владика щиро вболівав за долю розділеної Київської Церкви та доклав багато зусиль для відновлення її єдності, яку вважав важливим кроком на шляху до зближення та єднання Нового і Старого Риму.