Античні джерела про перші століття християнства

11 квітня 2012, 16:07 | Огляд видань | 0 |   | Код для блогу |  | 

 Олександр САГАН,

професор

 посібник-довідник професора Івана Мозгового «Утвердження християнства (І-ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела»«Утвердження християнства (І-ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела»: навчальний посібник для самостійної роботи з поглибленого вивчення дисциплін «Релігієзнавство», «Філософія», «Культурологія» /[уклад. І.П.Мозговий]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. — 372 с.

Навчальний посібник-довідник професора Івана Мозгового «Утвердження християнства (І-ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела» присвячений маловідомим й таємничим сторінкам початків християнства. Адже для багатьох дослідників, як і для мільйонів віруючих у різні часи розвитку християнства, проблема історичності новозавітних персонажів та особливостей функціонування ранніх християнських громад була і залишається важливою й хвилюючою.

Запит на подібну літературу був свого часу навіть в атеїстичному СРСР – тут укладалися збірки документів про часи раннього християнства. Передусім йдеться про збірку джерел з історії раннього християнства А.Б.Рановича (1933 та 1959, 1990 рр.), а також дослідження «Иисус Христос в документах истории» (укладена Б.Г.Дєрєвєнським, 4-те вид. – СПб., 2001). Причому, якщо А.Б.Ранович зібрав документи, виходячи із завдання показати умови і середовище, в якому утворилося християнство, то в центрі уваги Б.Г.Дєрєвєнського – особа засновника християнства. В Україні, як найбільш релігійній країні СРСР, подібні дослідження не заохочували, відтак маємо лише фрагментарні дослідження такого типу, наприклад, С.Цьоми.

Пропоноване видання є найповнішим і водночас першим україномовним зведенням історичних документів про раннє християнство, які примикають до канонічних Євангелій чи знаходяться поза біблійною літературою. Відтак посібник допомагає краще зрозуміти Новий Заповіт незалежно від того, яку фахову підготовку має читач.

Перший розділ посібника включає повідомлення з творів греко-римських і еллінізованих єврейських авторів (державні діячі, історики, філософи, поети) – Пілата, Квірінія, Сенеки, Плінія Старшого, Філона і насамперед з творів Йосифа Флавія, які ще ранніми церковними апологетами визнані як найважливіше історичне джерело І ст. н.е. Не можна не погодитися із логікою укладача посібника, який зазначає у передмові, що той факт, що Йосиф був сучасником євангелистів, єврейським письменником, котрий виріс на місці описуваних подій – у Палестині, робить його унікальним автором, з яким не може порівнятися жоден грецький або римський автор. Тому надзвичайну цінність являють собою не лише ті короткі фрагменти, де Йосиф говорить безпосередньо про Ісуса, Йоана Хрестителя, Понтія Пілата й інших євангельських героїв, але і загальний контекст цих повідомлень, де описується історія Іудеї, коли в ній жив і діяв засновник християнства. Тут подані уривки з усіх творів Йосифа («Юдейська війна», «Юдейські ста­рожитності», «Життя», «Проти Аппіона»).

Другий розділ присвячений повідомленням про християнство грецьких, римських і еллінізованих близькосхідних авторів (імператори, сановники, ритори, історики, філософи, літератори), які жили у II ст. Центральне місце займає твір філософа Цельса; до нього примикають повідомлення Тацита, Светонія, Плінія Молодшого, Апулея, Лукіана та ін. Логіка включення цих авторів у посібник, як зазначає І.Мозговий, в тому, що у їх працях ми бачимо по суті реакцію римського світу на християнську проповідь і становлення Церкви. Негативне ставлення до нової віри, яке проступає в цих повідомленнях, нерідко виливалося в масові гоніння, які римська влада вчиняла щодо послідовників Ісуса Христа. Для нас цікавим є перш за все те, що саме знали римські письменники про християнство та його засновника, як їх оцінювали. Кожна деталь у надрукованих уривках має велику наукову значущість.

Наукову цінність посібнику додає той факт, що кожному опублікованому тут документу передує повідомлення про час і обставини його виникнення, його автора і, крім того, він супроводжується коментарями, що пояснюють особливості тексту і розкривають зміст специфічних термінів. У коментарях вказана історіографічна і дослідницька література, представлені витяги з творів ранньохристиянських письменників, що стосуються того або іншого документу. Незважаючи на апологетичний характер цих повідомлень, історична цінність їх залишається великою. Адже християнські письменники володіли джерелами, які не збереглися й не дійшли до наших днів. Завдання дослідника – знайти в їх повідомленнях історичне зерно.

У збірку також включена й інша інформація, що стосується раннього християнства (додатки, дані про монети, карбовані в Юдеї, про вагомі археологічні знахідки тощо) – все це унікальний матеріал доби Ісуса Христа та його послідовників. Написи, що збереглися на матеріальних пам’ятках, часом дають не менше відомостей, ніж інші писемні тексти. Зокрема вони показують, що знали античні автори про Христа і християнство, яким бачилися Ісус та його вчення сучасникам, як розвивалися погляди на них у перші два століття існування Церкви, як їх оцінювали люди того часу тощо.

Всі документи, цитовані у посібнику, є історичними джерелами. У назві джерела спочатку друкується ім’я автора, потім назва твору і, нарешті, відповідне в ньому міс­це. Багато документів супроводжуються посиланнями на Біблію. При цьому назви біблійних книг, у тому числі неканонічних, подаються зі скороченням, прийнятим у науковій і богословській літературі.

Все це робить посібник зручним у користуванні й унікальним довідковим виданням. Таким чином, ми можемо констатувати, що вихід у світ навчального посібника «Утвердження християнства (І-ІІ ст. н.е.): античні писемні джерела» не лише збагатив українську науку, але й у подальшому стане важливим першоджерелом для всіх, хто цікавиться початками християнства.

Система Orphus
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

  Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

  Моніторинг ЗМІ

  Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 16 жовтня 2019, 20:24

   В цьому інтерв'ю у шановної Вікторії Нестеренко спостерігаються деякі проблеми з елементарною логікою. ---- Так, з одного боку, вона стверджує, що, мовляв, "протягом останніх 1400 років

  • velovs@ukr.net | 16 жовтня 2019, 18:10

   "У нашому [американському] суспільстві не все гаразд. Ми ніколи ще не мали стільки і стільки не споживали, однак як легко ми спускаємося від багатства та привілеїв до ницості та навіть

  • Paraeklezyarh | 16 жовтня 2019, 10:57

   Ймовірніше оберуть п.п. 5-6. РПЦ зараз необхідно зберегти лице перед своїми прихильниками. Та й підготовка до такого реверансу йшла не одне десятиліття. В церковних лавках Московського патріархату

  • bopa | 15 жовтня 2019, 23:00

   Православна церква в Україні переживє тепер ювілейни період відновлення своєї автокефалії. Період повернення Митрополита Мстислава (Скипника) в Україну, його служіння і інтронізацію у Святій Софії на

  • bopa | 15 жовтня 2019, 22:45

   Тим більше, що відновлено стан Православної церкви в Україні, який вона мала у ХУІІ ст. Митрополію з перспективою на патріархію, що дає можливість користати здобуткам, досвідом інших братніх

  Популярні статті місяця