Анонс: Інститут релігієзнавства у Львові запрошує на міжнародну конференцію

7 жовтня 2013, 11:13 | Анонси наукових подій | 0 |   | Код для блогу |  | 

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 12-16 травня 2014 р. у Львові проводять ХХІV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

Робота секцій відбуватиметься за темами:

 • Історичні корені релігійності.

а) дохристиянська релігійність;

б) семантико-світоглядні основи релігійної обрядовості.

 • Конфесійний розвиток християнства на українських землях в Х – початку ХХ ст.

а) раннє християнство Х – ХІV ст.;

б) церква у Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.);

в) релігійне життя Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

г) становище конфесій у Російській імперії.

 • Виклики ХХ ст.

а) формування національної української церкви в 1917 ‑ 1920-х рр.;

б) церква в умовах радянського тоталітаризму;

в) релігійне життя української діаспори

 • Українська держава і церква.

а) політологічні аспекти державно-церковних відносин;

б) соціологія релігії в сучасних умовах.

 • Філософія релігії та релігієзнавча думка в Україні.

а) історія богословської думки в Україні (ХІ ‑ ХVІІІ ст.);

б) релігійні погляди українських діячів ХІХ ‑ ХХ ст.;

в) постмодерна релігійність;

г) східні релігії.

 • Сакральне мистецтво.

а) іконографія;

б) храмова архітектура;

в) культові речі;

г) музичне мистецтво (церковний спів, дзвонарство, органна музика).

 • Музейництво та охорона сакральних пам’яток.

а) музейна реставрація, збереження сакральних пам’яток;

б) комплектації музейних збірок культових речей;

в) історія одного експонату;

г) релігійний туризм;

г) проблемні питання розвитку музеїв в Україні.

Передбачається, що в рамках конференції буде проведено круглі столи:

 • Богослужбова література до ювілею перших друкованих  «Апостолів» Івана Федорова 1564 і 1574 рр.;
 • Початок Першої світової війни 1914 р.: Простір і пам’ять
 • Релігійні погляди Тараса Шевченка (до 200 – річчя з дня народження)
 • Митрополит Андрей Шептицький: Як будувати рідну хату? (70-а річниця пам’яті)

Матеріали конференції будуть видрукувані у збірнику «Історія релігій в Україні», що зареєстрований у Мінюсті України як фахове наукове видання.

Статті повинні відповідати наступним вимогам ВАК:

–          у правому верхньому куті – ім’я та прізвище автора, нижче по центру – назва статті;

–          на початку статті вмістити анотацію українською мовою (4-5 рядків курсивом) та ключові слова (курсивом);

–          у вступі повинні бути відзначені: актуальність проблеми, огляд літератури за темою дослідження, мета наукової статті;

–          у збірнику посилання на літературу подаються у вигляді звичайних наскрізних кінцевих виносок без квадратних дужок (наприклад: Після В. Антоновича до Першої світової війни скельні пам’ятки Поділля досліджували В. Гульдман[1], Н. Врангель[2]);

–          в кінці статті після кінцевих виносок додати анотацію англійською мовою: по центру – слово SUMMARY, з правого боку – ім’я та прізвище автора, нижче – назва статті і текст (ідентичний з українською анотацією);

–      текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Всі скорочення, які вживаються у статті перший раз, розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі – ЦДІА України у м. Львові). Після цитат з архівних матеріалів у дужках вказувати мову оригіналу.

Обсяг наукової статті – не більше 12-и сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем  з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів). Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмірність - 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам без додаткового рецензування.

У зв’язку із тим, що збірник буде видаватися до відкриття конференції, просимо надсилати наукові статті завчасно !!! ‑ до 1 січня 2014 р.

Вимоги до надсилання наукових статей:

 • Файл із статтею іменувати українськими літерами за прізвищем автора та цифрою, яка відповідає номеру зазначеної вище секції, у роботі якої б Ви бажали взяти участь відповідно до тематики статті  (наприклад – Петренко2б).
 • До статті треба додати рецензію доктора наук чи кандидата наук за обраною тематикою (аспіранти також додають рекомендацію наукового керівника). Файл іменувати відповідно –Петренко2б - рецензія, Петренко2б - рекомендація.
 • Разом із статтею необхідно подати заповнену ЗАЯВКУ на участь у конференції. Файл ЗАЯВКИ іменувати відповідно – Петренко2б - заявка.
 • Наукові статті надсилати за електронною адресою mnk2014.lviv@gmail.com та одночасно роздрукований варіант статті (1 примірник) і варіант на електронному носієві (CD чи DVD диск) за поштовою адресою:

Омельчук М.М.
Інститут релігієзнавства
Музей історії релігії,
пл. Музейна, 1,
м. Львів, 79008.

Оргвнесок, який становить 150 гривень, просимо надсилати на вказану адресу грошовим поштовим переказом одночасно із статтею.

Контактні телефони для довідок - Тел. (0322) 260-11-35, (050) 2899614 (Омельчук Марія Миколаївна)


[1] Гульдман В. К. Памятники старини в Подолье. – Каменец-Подольский, 1901. – С. 51–53.

[2] Врангель Н. История скульптури // Грабарь Й. История русского искусства. – М., 1910–1915. – Т. V. – С. 13.

Система Orphus
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

  Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

  Останні коментарі

  • Halo | 24 травня 2020, 19:28

   Наявність корупції у ВООЗ ажніяк не робить подібними дві різних ситуації. Щось ні в одному коментарі не бачу у вас згадки про атипічну пневмонію 2003 року (вірус SARS). Оцю дійсно можна порівняти із

  • velovs@ukr.net | 24 травня 2020, 18:37

   "НОВА МЕЧЕТЬ ТА ДЕРЖАВНІ МУСУЛЬМАНСЬКІ СВЯТА: ПОПУЛІЗМ ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?" ----------- Звичайно, що тривіально-кон'юнктурний популізм! ----- Бо, як добре відомо, впродовж багатьох століть

  • velovs@ukr.net | 24 травня 2020, 18:09

   А дехто з місцевих - запекло-злобних і агресивно-антихристиянських "коментаторів", до речі, вельми активно й нахабно-примітивно пропагує й поширює тут, на порталі РІСУ, цю саму

  • Fr. Valerii | 24 травня 2020, 17:33

   4 червня 2010 року Британський медичний журнал (British Medical Journal) і Комісія з охорони здоров'я Парламентської асамблеї Ради Європи поширила заяву, що епідемії свинячого грипу в 2009 році не

  • Nic21 | 24 травня 2020, 15:06

   Це діється там, де відсутні релігійне вихованняя та зачатки моралі, а наша "міністерка Мандзій" вирішила діквідувати Християнську етику в школах, а замість неї впровадили "гендерну