Хартія мусульман України

6 грудня 2016, 08:55 | Документи інших релігій | 0 |   | Код для блогу |  | 

В ім’я Аллаха Милостивого, Милосердного!

Сьогодні мусульмани є невід’ємною частиною українського суспільства. В часи кризових випробувань як для країни загалом, так і для мусульман зокрема виникає питання про узгоджену ісламську позицію стосовно суспільних, політичних, економічних, культурних і власне релігійних процесів, що відбуваються в українській державі та за її межами. Тому восени 2016 року, в ході консультацій між різними ісламськими громадами було вирішено прийняти Хартію мусульман України, запропонувавши підписати її представникам мусульманських релігійних і громадських організацій України, а також всім, хто поділяє викладені в ній положення. 

 Основні принципи Хартії

Мусульмани України, незважаючи на їх приналежність до різних релігійних управлінь, центрів та громад, єдині в основах віри встановлених Богом в останньому Священному Писанні та донесені до людей Його Посланником (мир йому і Боже благословення).

На цих принципах ґрунтується розуміння ісламу як завершального одкровення Бога людству, яке визнає національні та культурні особливості: «О люди! Воістину, Ми створили вас із чоловіка та жінки і зробити вас народами й племенами, щоб ви пізнавали один одного» (Коран, 49:13).

Виходячи з цього, мусульмани України визнають, що  віра в єдиного Бога і визнання пророцької місії Посланника Божого Мухаммада (мир йому і Боже благословення) мусить об’єднувати мусульман на Істині в одну громаду, забезпечуючи єдність у різноманітті, а також вважають, що вони є рівноправною та повноцінною складовою частиною українського суспільства.

Розділ I

Розуміння ісламу мусульманами України

1. Розуміння ісламу мусульманами України ґрунтується на Корані та Сунні, аргументації різних шкіл мусульманського права, а саме на принципах «загальної згоди» (іджми), «аналогії» (кийяса) та інших, повазі до спадщини мусульманських учених минулого, а також врахуванні українських реалій.

2. Стосовно питань, що викликають сьогодні дискусії в мусульманській уммі, мусульмани України дотримуються «золотої середини», керуючись словами Всевишнього «Ось так Ми зробити вас громадою помірності, щоб ви були свідками людям, а Посланник був би свідком вам» (Коран, 2:143) і уникаючи будь-яких крайнощів.

3. У розумінні ісламу мусульмани України виходять із принципів високих цілей цієї релігії, заради якої Бог послав людству останнього Посланника і Пророка Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха): «Ми не посилали тебе окрім як милость до світів» (Коран, 21:107), «Я прийшов для того, щоб удосконалити благородні нраві» (Аль-Бухарі. Адаб аль-муфрад).

4. Мусульмани України вважають, що оскільки Всевишній Аллах закликає людей до віри (іман) і до справи (амаль), іслам не обмежується виконанням обрядових норм, а відіграє ключову роль у суспільному, політичному, економічному та культурному житті мусульманських громад умми.

5. Мусульмани України зазначають, що іслам захищає основоположні права людини (збереження життя, збереження релігії, збереження честі, збереження розуму, збереження майна, збереження нащадків) незалежно від статі, раси, національності, громадянства, релігійної приналежності. 

6. Мусульмани України визнають, що іслам поважає національне та культурне різноманіття народів, що його сповідують.

7. Мусульмани України вважають, що розуміння іслама не може бути зведено до однієї теологічної або правової школи або ж до групи послідовників одного ісламського лідера, а також засуджують практику звинувачень у відступленні від ісламу (такфир) всупереч прийнятим в ньому релігійно-правовим процедурам.

Розділ II

Іслам в історії України

1. Опираючись на встановлені наукою факти, мусульмани України вважають, що іслам на території України з’явився ще у середньовіччі.

2. Виходячи з того, що впродовж XIV–XVIII століть увесь південь сучасної України належав до мусульманського світу, мусульмани України стверджують, що в окремих регіонах іслам став невід’ємною частиною української історії та культури.

3. Враховуючи приклад Кримського ханства, мусульмани України вважають, що між представниками ісламу та інших віросповідань протягом тривалого часу існували мирні та взаємовигідні стосунки, а в духовно-інтелектуальній сфері – ще й інтенсивний культурний обмін, досвід якого мусить бути використаний і сьогодні.

5. Враховуючи позитивний внесок ісламу в історію України, обумовлений, зокрема, впливом Кримського ханства, Османської імперії та мусульманських громад Волині, мусульмани України ставлять своєю метою домогтися включення об’єктивних відомостей про нього до підручників з історії України.

Розділ III

Іслам і сучасне українське суспільство

1. Мусульмани України дотримуються українського законодавства і визнають усі права та обов’язки, які передбачає українське громадянство.

2. Мусульманам України як активним громадянам дозволено брати участь у політичному житті країни, оскільки громадянство передбачає політичну активність з погляду участі як у голосуванні, так і в політичних інститутах країни (інститутах влади).

3. Мусульмани України, визнають суверенітет України, її незалежність, а також рішуче підтримують її територіальну цілісність.

4. Мусульмани України виходять із рівності чоловіка і жінки перед Богом і законом, підкреслюючи, що права і обов’язки подружжя захищені ісламом, і підтримуючи участь жінки в суспільному житті.

5. Мусульмани України, незважаючи на належність до різних національностей, розглядають себе як повноцінних учасників суспільного життя України.

6. Мусульмани України розглядають шлюб лише як союз чоловіка і жінки; виходячи з принципу пріоритетності ісламської релігійності та збереження ідентичності, вони допускають міжрелігійні шлюби з урахуванням встановлених ісламом норм.

7. У питаннях біоетики, екології, економіки та інших сфер суспільного життя мусульмани України дотримуються колегіальних передових рішень ісламських вчених.

8. Мусульмани України повною мірою користуються своїм правом на свободу віросповідання, обираючи ту форму одягу для громадських місць, яку вважають відповідною вимогам мусульманського права.

9. Мусульмани України, зберігаючи вірність доктринальним принципам ісламу, завжди відкриті до діалогу з представниками інших віросповідань на тему актуальних проблем українського суспільства, та інших суспільств.

10. Мусульмани України визнають державні свята в Україні та будуть домагатися надання мусульманським святам Ід аль-Фітр (Ураза-Байрам) та Ід аль-Адха (Курбан-Байрам) статусу державних свят.

Система Orphus
Рейтинг
0
0