Відмінності між течіями юдейства

13 грудня 2009, 15:20 | Конфесії, релігійні організації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Відмінності, які існують поміж різними течіями юдейської релігії, наведено у порівняльній таблиці:

“Єврейська різноманітність: різні шляхи до одного Бога”

 

Ортодокси Консерватори Реформатори, прогресивні Реконструкціо-
ністи
Б-Г / Бог Особове буття, провидіння якого є реальністю Різноманітні тлумачення, які коливаються між супернатуралізмом і натуралістичним гуманізмом Різноманітні інтерпретації з толерантністю до натуралістів, супернатуралістів і релігійних гуманістів Сила, яка діє для людського спасіння; джерело найвищих людських цінностей і трансцендентного почуття
Тора / Святе Письмо
(П'ятикнижжя Мойсея)
Божественного походження, передана Мойсеєві на горі Синай Об'явлене, але не дослівне, слово Боже, яке відображається через трактування людьми Написана людськими руками під Божим натхненням; допускаються й інші Спроба досягти спасіння, самовираження. Збірка писань різних людей. Віра у Божественне натхнення, а не об'явлення
Галаха / Юдейський Закон Вічний, обов'язковий і остаточний. Дороговказ для ортодоксів. Тлумачити і застосовувати до нових ситуацій можуть тільки рабини-мудреці Традиційний, але може змінюватися відповідно до сучасних потреб. Постанови рабинів є обов'я зковими Етичні аспекти є Божим об'явленням і обов'язковими. Ритуал Міцвот є засобом наповненням духовністю. Індивіди приймають галаха самі для себе Вважається звичаєм або традицією. Дотримання традиції і пошук сучасного значення. Спільноти приймають свої власні демократичним шляхом. Рабини працюють як вчителі для мирян, даючи вказівки
Жінки Мають інші функції і зобов'язання, ніж чоловіки. В синагозі сидять окремо. Рабин і кантор – чоловічі посади. Мінян не стосується жіночої побожності Виконують ті самі функції, що й чоловіки у більшості ритуалів і практик. Можуть брати участь у мінян, в синагозі сидять разом з чоловіками, служать як кантори і рабини Рівні у ритуалах і практиках. Можуть брати участь у мінян , в синагозі сидять разом з чоловіками, служать канторами і рабинами. Символічна бріт міла – церемонія однакова Забезпечує абсолютно рівний підхід до релігійного життя і літургії. Жінки сидять з чоловіками, беруть участь у мінян, стають рабинами і канторами
Кашрут Обов'язок для ортодоксів Обов'язок для консерваторів Заохочує до вивчення законів і їх дотримання, що вдосконалює святість життя і стосунки з Богом Вважається звичаєм і заохочується як шлях посилення єврейського залучення та ідентичності
Бріт Міла / Обрізання Обов'язок Обов'язок Зобов'язує всіх чоловіків – євреїв по крові Обов'язок
Розлучення Вимагається ґет документ про розлучення Вимагається ґет Вимагається ґет Чоловік і жінка дають одне одному рівноправні версії ґет
Навернення Вимагається проходження інструктажу про єврейське життя і згода виконувати заповіді, бріт міла і тевіла (занурення у ритуальну купіль). За процесом стежить бейт дін (суд) із трьох осіб Вимагається проходження інструктажу про єврейське життя і згода виконувати заповіді, бріт міла і тевіла . За процесом стежить бейт дін із трьох осіб Вимагається навчання, усне і письмове проголошення прийняття Юдаїзму і його доктрини перед рабином і двома світськими провідниками. У США не обов'язкові бріт міла і тевіла Вимагаються бріт міла і тевіла . За процесом стежить бейт дін із трьох осіб
Мішані подружжя Заборонені Заборонені Загалом проти, але є деякі рабини, які проводять церемонію. Члени мішаних пар запрошуються до конгрегацій Рабини беруть участь у цивільному шлюбі, якщо пара буде підтримувати зв'язок з громадою; деякі тільки за умови, що сім'я підтримує єврейські традиції і виховує дітей євреями. Громади включають членів із мішаних пар
Хто є євреєм? Нащадок по материнській лінії або навернений ортодокс Нащадок по материнській лінії або навернений, який пройшов бріт міла і тевіла Один з батьків є євреєм. Потрібна формальна, публічна ідентифікація себе з вірою і народом Один з батьків є євреєм, повинен бути вихований як єврей

Переклад здійснено з оригінальної таблиці п. н. "Jewish Diversity: The Chart Paths to One God", яку скомпілював Leah Finkelshteyn за книгою: Gilbert Rosenthal. Contemporary Judaism: Patterns of Survival (Human Sciences).

Система Orphus
Рейтинг
0
0