Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій

10 грудня 2009, 23:19 | Конфесії, релігійні організації | 0 |   | Код для блогу |  | 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) була утворена у грудні 1996 року, як представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган з метою об’єднання зусиль Церков і релігійних організацій з духовного відродження України, координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, участі в розробці проектів нормативних актів з питань державно-конфесійних відносин, здійснення комплексних заходів добродійного характеру.

ВРЦіРО функціонує на засадах рівності і рівноправ’я, поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх діючих в рамках Конституцій України релігійних організацій і є незалежною від органів державної влади України, політичних партій, інших громадських формувань та їх керівних органів.

ВРЦіРО не втручається у внутрішні справи релігійних і громадських організацій, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації", іншими актами законодавства, своїм Положенням та міжнародними договорами України у тій частині, що стосується релігійних організацій.

Основні завдання Ради:

 • обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка взаємоузгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій;
 • об’єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності;
 • сприяння міжконфесійному взаєморозумінню та злагоді;
 • активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні України, зміцненні гуманістичних засад суспільства;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань духовності, застосування і додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
 • сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в Україні засобами масової інформації.

Для забезпечення виконання своїх завдань ВРЦ:

 • входить до центральних і місцевих державних органів, а також до керівних органів громадських і релігійних організацій з відповідними пропозиціями;
 • одержує в установленому порядку від органів державної влади всіх рівнів інформацію з питань, які виносяться на розгляд Ради;
 • звертається за необхідною інформацією до керівних органів громадських і релігійних організацій;
 • залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, експертів-правників, інших фахівців з питань, що виносяться на розгляд Ради;
 • приймає звернення до громадськості;
 • використовує для підготовки питань, що виносяться на розгляд Ради, теоретичні розробки відповідних релігійних, громадських чи державних інституцій, інші матеріали інформаційного, консультативного чи рекомендаційного характеру;
 • створює на громадських засадах робочі групи з актуальних напрямків діяльності (відродження духовності, морального виховання, експертно-консультативної роботи, добродійництва та милосердя, міжцерковної злагоди, видавничої діяльності та зв’язків із засобами масової інформації тощо.

Основною формою роботи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій є засідання. На засідання Ради можуть запрошуватися з правом дорадчого голосу представники релігійних центрів, які не увійшли до складу ВРЦіРО, а також представники відповідних органів державної влади України чи громадських організацій. Головують на засіданнях члени Ради почергово. Засідання вважається правомочним, якщо усі члени Ради повідомлені і на ньому присутні більше половини її членів.  

ВРЦ приймає ухвали, що мають рекомендаційний характер. Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено усіма керівниками (повноважними представниками) релігійних організацій-членів Ради, шляхом консенсусу.

Для попереднього опрацювання питань, які вносяться на розгляд ВРЦіРО, в Раді функціонує Секретаріат ВРЦіРО. Крім того, у складі ВРЦіРО функціонує Комісія з соціальних питань ВРЦіРО та Робоча група ВРЦіРО з питань реституції майна релігійних організацій.

До складу ВРЦіРО на добровільній основі входять керівники (повноважні представники) релігійних центрів – керівних органів діючих в Україні релігійних об’єднань (конфесій),статути яких зареєстровані в установленому порядку.

Підставою для вступу до складу Ради є заява релігійного об’єднання (конфесії), яка розглядається членами Ради на своєму засіданні.

Вихід релігійних об’єднань (конфесій) із складу ВРЦ вільний. 

Станом на 01.09.2007 року до складу ВРЦіРО входять 19 Церков і релігійних організацій, що представляють понад 90 відсотків релігійної мережі України.

Офіційний сайт ВРЦіРОvrciro.org.ua


Склад Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

 • Андрій Гамбург, Президент Синоду Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви
 • Ахмед Тамім, Муфтій Духовного управління мусульман України
 • Василь Райчинець, Старший пресвітер Союзу вільних церков християн євангельської віри України
 • Володимир, Предстоятель Української Православної Церкви, Митрополит Київський і всієї України
 • Володимир Крупський, Президент Української Уніонної Конференції церкви адвентистів сьомого дня
 • В’ячеслав Горпинчук, Єпископ Української Лютеранської Церкви
 • В’ячеслав Нестерук, Президент Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів
 • Григорій Комендант, Президент Українського Біблійного Товариства
 • Григоріс Буніатян, Глава Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви, архиєпископ
 • Еміралі Аблаєв, Муфтій Духовного управління мусульман Криму
 • Леонід Падун, Старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви
 • Любомир Гузар, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Української Греко-Католицької Церкви, кардинал
 • Маркіян Трофим’як, заступник Голови Конференції єпископату Римо-Католицької Церкви в Україні, єпископ
 • Мефодій, Предстоятель Української Автокефальної Православної Церкви, митрополит Київський і всієї України
 • Михайло Паночко, єпископ Церкви християн віри євангельської України
 • Руслан Абдікеєв, Голова Духовного центру мусульман України, муфтій
 • Філарет, Предстоятель Української Православної Церкви Київський Патріархат, Патріарх Київський і всієї Руси-України
 • Шандор Зан Фабіан, Глава Консисторії Закарпатської Реформатської Церкви, єпископ
 • Якоб Дов Блайх, Головний рабин м. Києва та України, президент Об’єднання юдейських релігійних організацій України

Контакти членів Ради

Система Orphus
Рейтинг
0
0