Статті від автора

Людмила Филипович

д-р філос. наук, завідувач відділу історії релігій та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ